De crematie as van uw dierbare ophalen bij het crematorium

Hoe werkt het afhalen van de crematie as bij een crematorium in Nederland?

Na de crematie kan de as van uw overleden dierbare bij het crematorium opgehaald worden. Dit gebeurt vanaf 30 dagen na de crematie. Dit mag niet eerder vanwege de Wet op de lijkbezorging. De Wet op de lijkbezorging (Wlb) regelt wat er moet gebeuren als iemand komt te overlijden. Zo zijn er regels voor begraven en cremeren. Naast de wet is er ook nog een Besluit op de lijkbezorging en zijn er enkele ministeriële regelingen. Deze vormen een gedetailleerde uitwerking van de wettelijke regels. Welke regels er gelden bij begraven en cremeren vindt u in deze link.

Deze ‘as wet’ is er om justitie de gelegenheid te geven om binnen de termijn van een maand onderzoek te kunnen doen op bijvoorbeeld het dna of sporen van gifresten. In de praktijk brengt dit met zich mee dat de familie kan bedenken wat te doen met de crematie as van hun overleden dierbare. Ook is dit vaak een moment dat het testament wordt geopend en speciale wensen kenbaar gemaakt worden.

Zodra de as beschikbaar wordt gesteld ontvangt u van uw uitvaartbegeleider, het crematorium of het crematorium van Yarden, Monuta, Dela of de PC Hoofd een schrijven waarin wordt aangeven dat de as overgedragen kan worden. De crematie-as wordt in een zogenaamde asbus of askoker geplaatst.

In deze asbus of askoker zit ook het crematie- of het vuursteentje die voor de verbranding in de crematie oven op de uitvaartkist is gelegd. Het steentje dient ter identificatie van de overledene.

Indien u zelf niet weer naar het crematorium wilt, kunt u bijvoorbeeld uw uitvaartbegeleider machtigen om de ‘standaard’ urn af te halen.

De standaard urn van het crematorium of een verzekeraar zoals Yarden, Monuta, Dela of de PC Hoofd is niet een urn die u graag een mooie plek geeft in bijvoorbeeld uw huiskamer, in een columbarium of urnengraf. Daarom bieden wij talrijke bijzondere en unieke urnen voor elk budget.