Informatie asbestemming

Asbestemming, de verschillende mogelijkheden

Na het cremeren van een overleden dierbare verzamelen de medewerkers van het crematorium op een zorgvuldige manier de as. De as wordt in een tijdelijke urn (asbus) gedaan. De familie krijgt niet - zoals in een aantal andere landen - direct de crematie as mee naar huis. Dit duurt 30 dagen. Het is volgens de Nederlandse wet bepaald dat de as een maand in het crematorium bewaard moet blijven. Dit heet zogenaamde bezinningsperiode. Dit is opzicht wel fijn omdat op deze manier de familie in alle rust kan bedenken wat zij met de as wil doen. De crematie as staat tijdens deze periode in de algemene nis van het crematorium. Deze ruimte mag niet door de nabestaanden bezocht worden. Omdat er veel verschillende opties zijn, kan het voor mensen moeilijk zijn om te bedenken wat de asbestemming wordt, daarom vindt u op deze pagina de verschillende opties uitgelegd.

Wat is een asbestemming?

De asbestemming is de plek of het voorwerp waar de crematie as van een overledene bewaard wordt. Er kan worden gekozen om de as uit te strooien op een voor de overleden dierbare en/of nabestaanden bijzondere plek. De bestemming kan ook in een biologisch afbreekbare urn op een natuurbegraafplaats zijn. De plek is de asbestemming. Hiernaast is het mogelijk om een tastbare herinnering te bewaren in de vorm van een urn of assieraad. De asbestemming is dus niet per se een locatie, maar kan ook een herinneringvoorwerp zijn. Veel mensen nemen de as mee om op een later moment een goede keuze te kunnen maken. U kunt als nabestaande kiezen uit verschillende varianten voor de asbestemming:

De as meenemen om deze in een urn of assieraad te bewaren

Thuis as bewaren wordt gewoonlijk in een sierurn gedaan. In deze sierurn wordt de asbus of aszak (wanneer de sierurn te klein is voor de asbus) geplaatst die u van het crematorium mee krijgt. De sierurn krijgt een speciale plek in huis op bijvoorbeeld een huisaltaar. Naast de sierurnen die in de webwinkel te koop zijn leveren wij vooral kunstwerken en bijzondere urn beelden waarin ruimte voor de as zit, zodat u die zelf kunt vullen of door het crematorium kunt laten vullen. De urnenwinkel werkt dan ook veel samen met bekende kunstenaars in binnen- en buitenland. Er zijn assieraden die u kunt dragen of op een speciale plek in huis kunt neerzetten. Het is dan ook mogelijk om een deel van de as te verstrooien en een ander deel in een sierurn, mini urn of assieraad te bewaren. Ook maatwerk is mogelijk.

De as meenemen om deze in bijvoorbeeld een biologisch afbreekbare urn op een speciale plaats te begraven of op zee achter te laten

Steeds meer en meer mensen hechten veel waarde aan ecologisch verantwoorde producten. Op onze website vindt u verschillende ecologische urnen. Door het zorgvuldig gebruik te maken van 100% afbreekbare materialen blijven deze urnen in een uitstekende staat tot op het moment dat deze worden begraven of in zee achtergelaten. In deze omgeving vergaat de urn in z’n geheel en wordt de as opgenomen in de natuur.

Begraven of bijzetten in een (familie) graf en bewaren in een algemene nis, in de urnenmuur of urnentuin

Het is mogelijk de asbus bij te zetten in een bestaand graf. Veel crematoria en begraafplaatsen beschikken over een zogenaamde urnenmuur. In deze muur bevinden zich afsluitbare nissen waarin een of meer urnen geplaatst kunnen worden. Zo’n nis wordt afgesloten met een fraaie afdekplaat waarop tekst en afbeeldingen kunnen worden aangebracht. De uitvaartverzorger kan de nabestaanden behulpzaam zijn met het regelen van de bijzetting.

Crematoria en begraafplaatsen beschikken veelal over urnengraven. Voor urnengraven op begraafplaatsen gelden vaak dezelfde regels als bij eigen- of familiegraven. In deze urnengraven kunnen vaak meerdere urnen geplaatst worden. Het urnengraf, dat meestal bestaat uit een betonnen of kunststof urnenkeldertje, wordt afgesloten met een fraaie afdekplaat waarop tekst en afbeeldingen kunnen worden aangebracht. Het voordeel is dat de as van de overledene kan worden bewaard op een plaats in de omgeving waar de nabestaanden wonen en deze plaats dus makkelijk bezocht kan worden.

Bijzetten in een eigen- of familiegraf behoort ook tot de mogelijkheden. De as van de overledene kan ook worden bijgezet in een eigen- of familiegraf op een begraafplaats. Bijvoorbeeld als de ene partner bijvoorbeeld begraven wenst(e) te worden en ander gecremeerd. Ook hier kan de uitvaartverzorger kan de nabestaanden alles over de mogelijkheden vertellen en de bijzetting voor hen regelen.

Op diverse begraafplaats kan men de urn in de urnentuin plaatsen. In de urnentuin staan de urnen bovengronds. Het biedt uitkomst voor mensen die gekozen hebben voor een crematie, maar toch behoefte hebben aan een herdenkingsplaats.

Bijzetten in een columbarium

Veel crematoria beschikken over een columbarium (ook wel urnengalerij genoemd). Dat is een voor nabestaanden en belangstellenden toegankelijke ruimte met nissen waarin de as in een sierurn een plekje krijgt. Een columbarium is een muur waar de urn in geplaatst kan worden. Er zijn verschillende soorten columbaria en iedere begraafplaats en ieder crematoriumterrein heeft een columbarium op zijn eigen manier ingericht. Het kan zijn dat de muur open nissen heeft waarin men de asbus kan plaatsen. Sommige nissen kunnen afgesloten worden met een stenen plaat waar de naam van de overledene op kan worden gegraveerd. Als het de wens is de asbus op een dergelijke manier te bewaren, dan is het verstandig om vooraf de plaats te gaan bekijken.

Steeds meer crematoria maken een binnencolumbarium. Dit is hetzelfde als een buitencolumbarium, maar dan geheel overdekt en verwarmd. Wil men enige tijd vertoeven bij de overledene dan is een binnencolumbarium te prefereren boven een buitencolumbarium

As verstrooien op een strooiveld, op open zee of op een plaats die goede herinneringen oproept

Het verstrooien van (een deel van) de as op een plaats die een speciale emotionele herinnering oproept is een mogelijkheid. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor de natuur zoals een bos, het park waarin men graag wandelde of bij het favoriete visstekje. Een vereiste is dat de eigenaar van de grond waar de verstrooiing plaatsvindt vooraf toestemming dient te verlenen. De uitvaartverzorger of wij kunnen u hierbij helpen. Ook het verstrooien op zee d.m.v. een zeiljacht, schip, helikopter, luchtballon of vliegtuig behoren tegenwoordig tot de mogelijkheden.

Er zijn verschillende persoonlijke rituelen om crematie as te verstrooien. Op het water kan de as bijvoorbeeld met een in water oplosbare urn of met een strooikoker verstrooit worden. Bij het verstrooien op open zee kunt u de keuze maken dit te doen met of zonder nabestaanden. Wanneer u kiest dit zonder nabestaanden te doen maken wij gebruik van gespecialiseerde bedrijven voor de asverstrooiing op zee. Ook kunt u kiezen voor een privéverstrooiing. In dit geval wordt er voor u een schip gehuurd.

as verstrooien op zee water ijsselmeer“Het loslaten van uw geliefde is zeer emotioneel, maar ook ongelooflijk mooi en dierbaar. Om de laatste wens van uw geliefde in te vullen is het mogelijkheid om in besloten kring de as van uw dierbare te verstrooien over het water.”

Wij bieden verscheidene biologische urnen aan voor het verstrooien van de as van uw dierbare. De biologische urnen zinken na enkele minuten en lossen binnen 1 tot 3 uur volledig op in het water. Voor meer informatie kunt u kijken in de categorie asverstrooiing.

Wanneer u kiest voor het verstrooien van de as op uw eigen grond of in de natuur dient u er goed rekening mee te houden dat er in de toekomst wijzigingen kunnen plaatsvinden in de bestemming of in het eigendomsrecht van het terrein. Wanneer u bijvoorbeeld gaat verhuizen kunt u de as resten uit de tuin niet meenemen. Overweeg dan ook zorgvuldig wat de gevolgen kunnen zijn van een asverstrooiing op een specifieke plaats zodat u hier later geen spijt van krijgt.

Wil men de as verstrooien in het buitenland, bijvoorbeeld het geboorteland van de overledene of een vakantieland waar de overledene graag kwam, dan zal men de formulieren die bij de afgifte van de asbus worden afgegeven, de buitenlandverklaring, bij de asbus moeten bewaren.

Er kan tegenwoordig ook gebruik worden gemaakt van het Herinneringsbos. Deze bevindt zich op het prachtige landgoed Hees, vlakbij Soest. Hier in de vrije natuur kan de as van de overledene, op een zelf gekozen plekje worden begraven of verstrooid. Zo geeft men de as terug aan de natuur. Als tastbare herinnering kan op deze plek zelfs een boom worden geplant.

Zelf een urn maken kan bij URNWINKEL. De urnenwinkel van Nederland en Belgie

Zelf een urn maken, een uniek herinneringsobject

Werken met klei is heerlijk, het ontspant en is erg toegankelijk, voor iedereen. Door deze toegankelijkheid kunt u zelf een urn of herinneringsobject maken, in persoonlijke sfeer. Het zelf werken hieraan helpt bij het verwerken van verdriet.

In het eerste gesprek vertelt u over uw wensen, de keramist vertelt over de mogelijkheden. Al pratende ontstaat er een idee hoe uw wensen terug kunnen komen in het unieke object. U vertelt uw verhaal, samen gaan we hiermee aan het werk.

Het zelf maken van de urn of het herinneringsobject is meestal niet veel duurder dan het traditionele aanbod. Voor meer informatie neem contact op via het contactformulier.

 

Kijk hier voor onze urnen | Bekijk hier onze assieraden